Hotline
+905415908450
Arazi Deneyleri - Arter Mühendislik
Statik Plaka Yükleme Deneyi

Statik Plaka Yükleme Deneyi, arazide yerinde kademeli yükleme yoluyla zeminlerin taşıma gücünü belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Deney, TS 5744 standartına dayanarak yapılmaktadır.

Nükleer Sıkışma Kontrolü

Sahada kullanılacak olan malzemenin özellikleri laboratuvarda (Proktor Deneyi) belirlendikten sonra serme-sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu işlemden sonra laboratuvarda belirlenen proktor değeri nükleer test cihazına girilerek yoğunluk üzerinden sıkışma yüzdesi ve optimum su içeriği belirlenir. Bu deney ASTM D6938 standartına uygun olarak yapılmaktadır.

İnklinometre Ölçümü

İnklinometre ölçümü, yüksek eğimli sahalarda, istinat duvarlarında, heyelan bölgelerinde ve bunun gibi meydana gelmesi muhtemel yer değişimi ile derin kazıların stabilitesinin kontrolü, hareketin yönü, miktarı belirlenerek sahanın gözlemlenmesidir. 

 

Sıkışma Kontrolü-Kum Konisi Metodu İle

Kum konisi deneyi, sahada serim sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra deney aletleri yardımıyla çukur açılıp yerine kum doldurma metoduyla laboratuvarda belirlenen kuru birim hacim ağırlık değeri de hesaba katılarak sıkışma yüzdesi ve su içeriğini bulmada kullanılan bir saha deneyidir. Bu deney TS 13572 standardına göre yapılmaktadır. 

 

Kazık Süreklilik Testi (Pile İntegrity Test)

Kazık süreklilik testinden elde edilen bulgularla kazık cidarı boyunca ortaya çıkan süreksizlikler tespit edilir ve kazık kalitesinin kontrolü sağlanır. Deney ASTM D5882 standardına dayanarak yapılmaktadır.

Dinamik Plaka Yükleme Deneyi(LWD)

 

Dinamik Plaka Yükleme Deneyini statik plakadan ayıran en önemli özelliği daha kısa sürede daha hızlı sonuç vermesidir. Dinamik plaka yükleme deneyinde, statik plaka yükleme deneyinden alınan verilere bağlı olarak elde edilen ortalama değerler ile korele edilip zemin hakkında bilgi sahibi olunur.