Hotline
+905415908450
Arazi Deneyleri - Arter Mühendislik
Statik Plaka Yükleme Deneyi

Statik Plaka Yükleme Deneyi, arazide yerinde kademeli yükleme yoluyla zeminlerin taşıma gücünü belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Deney, TS 5744 standartına dayanarak yapılmaktadır.

Nükleer Sıkışma Kontrolü

Sahada kullanılacak olan malzemenin özellikleri laboratuvarda (Proktor Deneyi) belirlendikten sonra serme-sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu işlemden sonra laboratuvarda belirlenen proktor değeri nükleer test cihazına girilerek yoğunluk üzerinden sıkışma yüzdesi ve optimum su içeriği belirlenir. Bu deney ASTM D6938 standartına uygun olarak yapılmaktadır.

İnklinometre Ölçümü

İnklinometre ölçümü, yüksek eğimli sahalarda, istinat duvarlarında, heyelan bölgelerinde ve bunun gibi meydana gelmesi muhtemel yer değişimi ile derin kazıların stabilitesinin kontrolü, hareketin yönü, miktarı belirlenerek sahanın gözlemlenmesidir. 

 

Sıkışma Kontrolü-Kum Konisi Metodu İle

Kum konisi deneyi, sahada serim sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra deney aletleri yardımıyla çukur açılıp yerine kum doldurma metoduyla laboratuvarda belirlenen kuru birim hacim ağırlık değeri de hesaba katılarak sıkışma yüzdesi ve su içeriğini bulmada kullanılan bir saha deneyidir. Bu deney TS 13572 standardına göre yapılmaktadır. 

 

Kazık Süreklilik Testi (Pile İntegrity Test)

Kazık süreklilik testinden elde edilen bulgularla kazık cidarı boyunca ortaya çıkan süreksizlikler tespit edilir ve kazık kalitesinin kontrolü sağlanır. Deney ASTM D5882 standardına dayanarak yapılmaktadır.

Dinamik Plaka Yükleme Deneyi(LWD)

 

Dinamik Plaka Yükleme deneyini Statik Plaka Yükleme deneyinden ayıran en önemli özelliği daha kısa sürede daha hızlı sonuç vermesidir. Dinamik Plaka Yükleme deneyinde, Statik Plaka Yükleme deneyinden alınan verilere bağlı elde edilen ortalama değerler ile korele edilerek zemin hakkında bilgi sahibi olunur.

 

Proktor deneyi, sahada yapılacak sıkışma kontrolü deneylerinden önce zeminde bulunan numuneye veya kullanılacak dolgu malzemesine yapılan bir laboratuvar deneyidir. Proktor deneyinin amacı; optimum su muhtevasındaki en yüksek kuru birim hacim ağırlığının (proktor değerinin) elde edilmesidir.Bu sebeple laboratuvarda yapılan proktor deneyi sonucunda max. kuru birim hacim ağırlığı (γk) ve optimum su içeriği (Wopt) değerleri elde edilir. Dolgunun kontrolü sırasında ve sonrasında,Nükleer Metodla Sıkışma Kontrolü, Kum Konisi Metodu ile Sıkışma Kontrolü, Statik Plaka Yükleme Deneyi, Dinamik Plaka Yükleme Deneyi (LWD) yapılır. 

Laboratuvarımızda bu deney TS 1900-1, ASTM D698, ASTM D1557 standartlarına göre yapılmaktadır.

Zeminlerin kuru birim ağırlık-su muhtevası ilişkileri, uygulanan enerji bakımından laboratuvarda iki farklı metotla bulunur; 

1.Standart Proktor Deneyi

2. Modifiye Proktor Deneyi