Kazık süreklilik testinden elde edilen bulgularla kazık cidarı boyunca ortaya çıkan süreksizlikler tespit edilir ve kazık kalitesinin kontrolü sağlanır. Deney ASTM D5882 standardına dayanarak yapılmaktadır.