Dinamik Plaka Yükleme deneyini Statik Plaka Yükleme deneyinden ayıran en önemli özelliği daha kısa sürede daha hızlı sonuç vermesidir. Dinamik Plaka Yükleme deneyinde, Statik Plaka Yükleme deneyinden alınan verilere bağlı elde edilen ortalama değerler ile korele edilerek zemin hakkında bilgi sahibi olunur.