Dinamik Plaka Yükleme Deneyini statik plakadan ayıran en önemli özelliği daha kısa sürede daha hızlı sonuç vermesidir. Dinamik plaka yükleme deneyinde, statik plaka yükleme deneyinden alınan verilere bağlı olarak elde edilen ortalama değerler ile korele edilip zemin hakkında bilgi sahibi olunur.