Sahada kullanılacak olan malzemenin özellikleri laboratuvarda (Proktor Deneyi) belirlendikten sonra serme-sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu işlemden sonra laboratuvarda belirlenen proktor değeri nükleer test cihazına girilerek yoğunluk üzerinden sıkışma yüzdesi ve optimum su içeriği belirlenir. Bu deney ASTM D6938 standartına uygun olarak yapılmaktadır.