İnklinometre ölçümü, yüksek eğimli sahalarda, istinat duvarlarında, heyelan bölgelerinde ve bunun gibi meydana gelmesi muhtemel yer değişimi ile derin kazıların stabilitesinin kontrolü, hareketin yönü, miktarı belirlenerek sahanın gözlemlenmesidir.