Hotline
+905415908450
Zemin & Kaya Mekaniği - Arter Mühendislik
Su Muhtevası Deneyi

Su içeriği, zeminin taneleri arası boşluklarında içerdiği su durumunu yansıtan bir terim olup, su ağırlığının kuru ağırlığa oranı olarak ifade edilir. Deney, TS EN ISO 17892-1 veya ASTM D2216 standartlarına dayanarak ince daneli, orta daneli ve iri daneli zeminlerde farklı miktarda numuneler üzerinde yapılmaktadır.

 

 

Elek Analizi (Gradasyon)

Bu deney, TS EN ISO 17892-4  veya ASTM D6913 standartlarına dayanarak yapılmaktadır. Zeminlerin tane boyutlarının saptanması,zeminlerin sınıflandırılması için önemlidir.

Hidrometre (Sedimantasyon) Deneyi

TS EN ISO 17892-4 ve ASTM D7928 standartları ile ince daneli zeminlerde kil,silt ayrımını yapmak için kullanılan bir deneydir.

 

Atterberg Limitleri Deneyi

Zeminlerin kıvamının tespiti ve tanımlanması için Atterberg (Kıvam) Limitleri geliştirilmiştir.

Bu deneyin yapılışı TS EN ISO 17892-12 veya ASTM D4318 Likit ve Plastik limitlerinin tayini standartlarına dayanmaktadır. Deneyde Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndisi kavramları önemlidir. 

 

 

Proktor deneyi, sahada yapılacak sıkışma kontrolü deneylerinden önce zeminde bulunan numuneye veya kullanılacak dolgu malzemesine yapılan bir laboratuvar deneyidir. Proktor deneyinin amacı; optimum su muhtevasındaki en yüksek kuru birim hacim ağırlığının (proktor değerinin) elde edilmesidir.Bu sebeple laboratuvarda yapılan proktor deneyi sonucunda max. kuru birim hacim ağırlığı (γk) ve optimum su içeriği (Wopt) değerleri elde edilir. Dolgunun kontrolü sırasında ve sonrasında,Nükleer Metodla Sıkışma Kontrolü, Kum Konisi Metodu ile Sıkışma Kontrolü, Statik Plaka Yükleme Deneyi, Dinamik Plaka Yükleme Deneyi (LWD) yapılır. 

Laboratuvarımızda bu deney TS 1900-1, ASTM D698, ASTM D1557 standartlarına göre yapılmaktadır.

Zeminlerin kuru birim ağırlık-su muhtevası ilişkileri, uygulanan enerji bakımından laboratuvarda iki farklı metotla bulunur; 

1.Standart Proktor Deneyi

2. Modifiye Proktor Deneyi

Direkt Kesme Deneyi

Zeminlerin kayma dayanımı; temellerin taşıma gücünün hesabında, karayolu ve hava alanlarının projelendirilmesinde, şevlerin denge analizinde, toprak dolgularda ve dayanma yapılarının inşaasında çok önemlidir.

Direkt kesme deneyi (kesme kutusu) zeminlerin kohezyon, içsel sürtünme açısı ve drenajsız kayma dayanımını belirlemek için kullanılır. Bu deney TS EN ISO 17892-10 standardına bağlı olarak yapılmaktadır.

Konsolidasyon Deneyi

 

Konsolidasyon deneyi diğer bir adıyla "Ödometre Deneyi" , TS EN ISO 17892-5 veya ASTM D2435 standardına dayanarak yapılmaktadır.

İnce daneli zeminlerin sabit gerilmeler altında, zamana bağlı bünyesinde bulundurduğu suyu atarak sıkışması olayının gerçekleşmesine "Konsolidasyon" denir.

 

 

 

Kayada Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini

Düzgün geometrik biçimindeki kaya örneğinin basma dayanımı ölçülür. Bu deney ISRM 1981 standartına dayanarak yapılmaktadır.