Eğitilmiş, etkili, yetkin personelle, bakımlı, kalibrasyonlu birinci sınıf alet ve cihazla kaynak ihtiyacını en üst seviyede tutarak; yürürlükte bulunan yasalar, yönetmelikler ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlara uygun, güvenilir minimum hata ile muayene ve deney yaparak, sismik bir bölgede olan ülkemizin yapı kalitesini arttırmak, müşteri bilgilerinin gizliliğini bir sır olarak saklamak, müşteri memnuniyetini yasalara uygun olmak şartıyla sağlamak hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş; böylelikle kaliteli, hızlı, güvenilir deney sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin  artırılması amaçlanmıştır.