Düzgün geometrik biçimindeki kaya örneğinin basma dayanımı ölçülür. Bu deney ISRM 1981 standartına dayanarak yapılmaktadır.