Proktor deneyi, sahada yapılacak sıkışma kontrolü deneylerinden önce zeminde bulunan numuneye veya kullanılacak dolgu malzemesine yapılan bir laboratuvar deneyidir. Proktor deneyinin amacı; optimum su muhtevasındaki en yüksek kuru birim hacim ağırlığının (proktor değerinin) elde edilmesidir.Bu sebeple laboratuvarda yapılan proktor deneyi sonucunda max. kuru birim hacim ağırlığı (γk) ve optimum su içeriği (Wopt) değerleri elde edilir. Dolgunun kontrolü sırasında ve sonrasında,Nükleer Metodla Sıkışma Kontrolü, Kum Konisi Metodu ile Sıkışma Kontrolü, Statik Plaka Yükleme Deneyi, Dinamik Plaka Yükleme Deneyi (LWD) yapılır. 

Laboratuvarımızda bu deney TS 1900-1, ASTM D698, ASTM D1557 standartlarına göre yapılmaktadır.

Zeminlerin kuru birim ağırlık-su muhtevası ilişkileri, uygulanan enerji bakımından laboratuvarda iki farklı metotla bulunur; 

1.Standart Proktor Deneyi

2. Modifiye Proktor Deneyi