Zemin Deneyleri

 • Su Muhtevası Deneyi                             
 • Elek Analizi (Gradasyon)
 • Hidrometre Deneyi (Sedimantasyon)
 • Özgül Ağırlık Deneyi
 • Permeabilite Deneyi
 • Atterberg Limitleri Deneyi
 • Doğal Birim Hacim Ağılrık
 • Kuru Birim Hacim Ağırlık
 • Proktor Deneyi
 • CBR Deneyi
 • Konsolidasyon Deneyi (Ödometre)
 • Şişme Basıncı
 • Şişme Yüzdesi
 • Konsolidasyonsuz-Drenajsız Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU)
 • Konsolidasyonlu-Drenajsız Üç Eksenli Basınç Deneyi (CIU)
 • Serbest Basınç Deneyi
 • Direkt Kesme (Kesme Kutusu) Deneyi

Kaya Deneyleri

 • Nokta Yükleme Deneyi
 • Kayada Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı
 • Kayada Üç Eksenli Sıkışma Dayanımı
 • Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini
 • Görünür Gözeneklilik (Porozite) Tayini
 • Tabii Birim Hacim Ağırlık Deneyi
 • Brezilian Endirek Çekme Deneyi
 • Blok Numuneden Karot Alınması